Veden lähettiläs™ - The Messenger of Water™

Tällä kurssilla sukelletaan syvään yhteyteemme veteen. Tieteen, metafysiikan ja kokemuksellisen tiedon kautta kasvatamme kokonaisvaltaista kuvaa vedestä hakien siihen yhteyttä ja toimiaksemme veden äänenä - Veden lähettiläinä™ - the Messengers of Water™.

Kurssi koostuu kuudesta moduulista, joiden aiheet ovat:

  1. Moduuli 1: Johdanto veteen ja sen universaaliin merkitykseen

  2. Moduuli 2: Metafyysinen ja henkinen yhteys veteen

  3. Moduuli 3: Filosofiaa ja energeettinen yhteys

  4. Moduuli 4: Yhteyden vahvistaminen veteen eri menetelmin

  5. Moduuli 5: Veden lähettilääksi

  6. Moduuli 6: Yhteenveto ja tulevia näkymiä


Tarkempi kuvaus eri moduuleista alla. Kurssin suorituksesta saat todistuksen, joka oikeuttaa sinut käyttämään The Messenger of Water™ -nimikettä ja velvoittaa sinut toimimaan veden viestinviejänä, lähettiläänä.  

Kurssi toteutuu Zoomin kautta, 6 luentoa (1 moduuli per luento). Kunkin luennon kesto on on noin 1,5-2 tuntia, minkä  jälkeen tehdään harjoitus ja on mahdollisuus keskustella ja kysyä päivän aiheeseen liittyen.