Kvanttifysiikan perusteet

Kvanttifysiikan myötä ymmärrys maailmastamme muuttui. Tämän kurssin aikana perehdytään kvanttifysiikan ajatusmaailmaan, filosofiaan ja siihen mitä se meille oikeastaan tarkoittaa. Miksi yhä edelleen fyysikot käyvät keskustelua kvanttifysiikan tulkinnasta? Entä mitä Einstein tarkoitti sanoessaan että Jumala ei heitä noppaa?

Kvanttifysiikan sovellukset ovat valloittaneet maailman, mutta kuitenkin me ihmiset yhä edelleen elämme "vanhan" newtonilaisen fysiikan mukaan.

Kurssilukemisena suositellaan Hypertodellisuus -kirjaa. Käymme löyhästi läpi kirjan teemoja kvanttifysiikan näkökulmasta. Kurssi antaa pohjan postmaterialismin ajassa elämiseen ja soveltuu jokaiselle kvanttifysiikasta kiinnostuneelle. Kurssi soveltuu myös perustavaksi kurssiksi muiden koulutusten yhteyteen, jooga, reiki, energiahoidot, hyvinvointi, intuitio antaen valmiuksia uudenlaiseen ajatteluun pohjautuen modernin fysiikan ja tietoisuuden tutkimuksen uusimpiin tutkimuksiin.

Kurssi toteutuu kolmena 1,5-2h verkkoluentoja, jotka toteutetaan viikon välein. Luentojen lopuksi on myös mahdollista kysyä kysymyksiä.

Jos haluat kurssille osallistumisesta todistuksen, valitse ilmoittautuessa tuo vaihtoehto.